قانون

اشتراک گذاشته شده با :

دولت یازدهم

احتمال تصویب کلیات لایحه اصلاح قانون کار
احتمال تصویب کلیات لایحه اصلاح قانون کار
به گفته برخی نمایندگان مجلس به احتمال زیاد کلیات لایحه اصلاح قانون کار در کمیسیون مربوطه به تصویب خواهد رسید. با این حال نمایندگان مجلس همچنان معتقدند اصلاحیه قانون کار با رعایت سه‌جانبه‌گرایی (کارگران، کارفرمایان و دولت) نوشته نشده و ایرادات همچنان به قوت خود باقی است. سلمان خدادادی، رئیس کمیسیون اجتماعی پیش‌بینی کرده کلیات این قانون در کمیسیون به تصویب برسد. او همچنین تاکیده کرده باید اختلافاتی که کارگران و کارفرمایان بر سر ماده هفت از قانون کار (موضوع انعقاد قرادادهای کار) دارند، برطرف شود. فاطمه ذوالقدر، نماینده مردم تهران هم با اشاره به اینکه دولت در لایحه اصلاح قانون کار تغییرات چندانی نداده است، گفته لایحه‌ای که به مجلس ارسال شده همان لایحه دولت قبل است و به عبارتی معایبی که در گذشته بوده؛ اصلاح نشده است. او معتقد است در اصلاحیه قانون کار نظرات کارگران و کارفرمایان تامین نشده و تنها نظر دولت تامین شده است. ذوالقدر با ابراز امیدواری کرده این لایجه در کمیسیون اجتماعی رای نیاورد چراکه باید اصلاحات اساسی در این قانون صورت گیرد. به اعتقاد او امنیت شغلی کارگران در این قانون مورد توجه قرار نگرفته است و حتی ارزش حقوقی قرارداد مکتوب هم زیر سوال رفته است. علی ابراهیمی، دیگر نماینده مجلس و عضو فراکسیون کارگری گفته این لایحه به نفع کارفرما و دولت است و منافع کارگران آنگونه که لازم است، درنظر گرفته نشده است. به گفته او باید در اصلاحیه قانون کار احقاق حقوق کارگران مدنظر قرار گیرد چراکه در همین شرایط کنونی نیز کارگران از نظر معیشتی و حمایت‌های قانونی وضعیت چندان مناسبی ندارند. لینک دکهٔ خبر: ایلنا برچسب‌ها: دولت‌یازدهم لایحه اصلاح قانون کار اصلاح قانون کار نمایندگان مجلس

احتمال تصویب کلیات لایحه اصلاح قانون کار
احتمال تصویب کلیات لایحه اصلاح قانون کار
به گفته برخی نمایندگان مجلس به احتمال زیاد کلیات لایحه اصلاح قانون کار در کمیسیون مربوطه به تصویب خواهد رسید. با این حال نمایندگان مجلس همچنان معتقدند اصلاحیه قانون کار با رعایت سه‌جانبه‌گرایی (کارگران، کارفرمایان و دولت) نوشته نشده و ایرادات همچنان به قوت خود باقی است. سلمان خدادادی، رئیس کمیسیون اجتماعی پیش‌بینی کرده کلیات این قانون در کمیسیون به تصویب برسد. او همچنین تاکیده کرده باید اختلافاتی که کارگران و کارفرمایان بر سر ماده هفت از قانون کار (موضوع انعقاد قرادادهای کار) دارند، برطرف شود. فاطمه ذوالقدر، نماینده مردم تهران هم با اشاره به اینکه دولت در لایحه اصلاح قانون کار تغییرات چندانی نداده است، گفته لایحه‌ای که به مجلس ارسال شده همان لایحه دولت قبل است و به عبارتی معایبی که در گذشته بوده؛ اصلاح نشده است. او معتقد است در اصلاحیه قانون کار نظرات کارگران و کارفرمایان تامین نشده و تنها نظر دولت تامین شده است. ذوالقدر با ابراز امیدواری کرده این لایجه در کمیسیون اجتماعی رای نیاورد چراکه باید اصلاحات اساسی در این قانون صورت گیرد. به اعتقاد او امنیت شغلی کارگران در این قانون مورد توجه قرار نگرفته است و حتی ارزش حقوقی قرارداد مکتوب هم زیر سوال رفته است. علی ابراهیمی، دیگر نماینده مجلس و عضو فراکسیون کارگری گفته این لایحه به نفع کارفرما و دولت است و منافع کارگران آنگونه که لازم است، درنظر گرفته نشده است. به گفته او باید در اصلاحیه قانون کار احقاق حقوق کارگران مدنظر قرار گیرد چراکه در همین شرایط کنونی نیز کارگران از نظر معیشتی و حمایت‌های قانونی وضعیت چندان مناسبی ندارند. لینک دکهٔ خبر: ایلنا برچسب‌ها: دولت‌یازدهم لایحه اصلاح قانون کار اصلاح قانون کار نمایندگان مجلس